Személyzeti tanácsadás

Rendszerünk a munkaerő kiválasztási problémákra kínál megoldást. Folyamat-tanácsadás keretében dolgozunk, de specifikus igények esetén egyes módszereink önállóan is alkalmazhatóak.

A folyamat végigvezetése és a megfelelő eszközök használata a megalapozott döntést, tanácsadó csapatunk pedig a magas szintű szakértelmet garantálja.

 

 • Munkaerő-kiválasztás
 • Munkakörelemzés
 • Oktatás-tréning
 • Bérszámfejtés

 

Munkaerő-kiválasztás

A munkaerő-kiválasztás eredményes lebonyolítása feltételezi a teljesen naprakész munkaerőpiaci ismeretek meglétét, a potenciális pályázók sikeres elérésének és megszólításának képességét, a jelentkezők közötti szűrés hatékony lebonyolítását és a kiválasztott kollégák beilleszkedésének támogatását.

 

  

MUNKAERŐPIACI FELMÉRÉS

"Bár tudom, hogy milyen feltételek alapján választom ki a leendő kollégát, de vajon reálisak-e az általam támasztott követelmények, találok-e ilyen munkaerőt az általam tervezett fizetésért?" 

"Mennyi ma egy szakember munkaerőpiaci értéke?"

"Milyen kompenzációs csomaggal tudom hatékonyan megtartani és ösztönözni a dolgozóimat? Más cégek milyen kompenzációs csomagokat alkalmaznak a gyakorlatban és azoknak mekkora a motiváló és megtartó erejük?"

"Mekkora a fluktuáció a különböző ágazatokban?"

A kutatás célja

Összegyűjtjük az Önök által előre meghatározott munkaterületről, illetve iparágról az aktuális munkaerőpiaci információkat, ami elősegíti a vállalatuknál a munkakörök pozícionálását. Ezáltal előkészítjük az adatbázist egy lehetséges kiválasztáshoz, ami nagymértékben felgyorsítja a későbbi keresési eljárást.

A kutatás folyamata
 • A cégük által felvázolt kérdések alkotják a kutatás témáját, ezek a szempontok válnak a munka során a vizsgált változókká.
 • A vizsgálati minta anyagát elsősorban a tanácsadó irodánk és az általunk elérhető internetes adatbázisokból állítjuk össze. A kiválasztott minta igény szerint alakítható, többnyire szektoronként 30-40 főből áll.
 • A mintát alkotó egyéneket a kért szempontok szerint kérdőívekkel és interjúk segítségével „megszólítjuk”, majd az összegyűjtött adatok alapján elvégezzük a statisztikai elemzéseket.

 

  

KIVÁLASZTÁS

"Ki alkalmas erre a munkakörre? Milyen képességek, és milyen személyiségprofil jellemzi a legmegfelelőbb embert?"

 

"Milyen képzettség és szakmai tapasztalat szükséges a munkakör betöltéséhez?"

 
 

"Nagyon kevés időt tudok szánni az új munkatársak felvételére, de szükségünk van bővítésre, mert hosszú távon kevesen vagyunk a hatékony munkavégzéshez."

 
 
 

 

 

"Munkaerőcserét hajtok végre. Szükségem van a megfelelő kollégára, akit felveszek, ha eljön az ideje. Körültekintő megoldásra van szükségem."

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

"Mi a garancia arra, hogy az új kolléga beválik a munkakörben? Nem szeretnék feleslegesen költeni."

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÉSZÍTÉSE

Munkakör-specifikáció
 • A szükséges képzettségi paraméterek meghatározása
 • A munkakör betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalat és speciális szaktudás definiálása
 • A munkakör képesség- és személyiségbeli kritériumai
 • Munkaköri leírás készítése

JELÖLTEK KERESÉSE ÉS SZŰRÉSE

A potenciális jelöltek felkutatása és szűrése

 • Keresés saját adatbázisunkban és internetes adatbázisokban
 • Hirdetések elhelyezése a nyomtatott sajtóban és az interneten

STUKTURÁLT INTERJÚK

A jelöltek fogadása, további szelekciója

 • Személyes kapcsolatfelvétel, a jelöltek megismerése, tájékoztatása strukturált interjú keretében
A jelöltek értékelése
 • Iskolai végzettség, szakmai felkészültség és munkatapasztalat alapján
 • Az eddigi (releváns) pályaút elemzése
 • Munkahely-változtatáshoz kapcsolódó egyéb feltételek egyeztetése (pl.: jövedelem-igény, felmondási idő, stb.)

A jelöltek bemutatása

 • Az általunk kiválasztott legjobb pályázók (3-5 fő) személyi anyagának bemutatása
 • Az Önök által legmegfelelőbbnek talált személyekkel bemutatkozó interjúk megszervezése az Önökkel egyeztetett időpontban és helyszínen

UTÁNKÖVETÉS

Garanciális követés
 • A kiválasztott jelöltünkért általában 3 hónapos garanciát vállalunk, amely idő alatt figyelemmel kísérjük beilleszkedését
 • Amennyiben a garanciális időszak alatt jelöltünk munkaviszonya saját hibájából megszűnik, vállaljuk a keresési folyamat folytatását a sikeres jelölt bemutatásáig

 

  

A KÉPESSÉGEK ÉS A SZEMÉLYISÉG TESZTELÉSE

"Személyes találkozás során szereztem benyomást a jelöltről, és nagyon szimpatikus volt. Objektív adatokkal szeretném alátámasztani döntésemet."

 
 
 
 
 
 
 

"Új részleget építünk, sok új munkatársat veszünk fel. Valós és megbízható adatok alapján szeretném kiszűrni a legjobb jelölteket."

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"A munkakör betöltéséhez speciális képességek meglétére van szükség. Döntésemet megfelelő vizsgálóeljárásokból nyert eredményekkel szeretném alátámasztani."

 
 
"Miért van szükségem a tesztekre?"

A kiválasztás során fontos tudni, hogy a jelöltek mennyire alkalmasak egy bizonyos munka elvégzésére. Erősségeiket és gyenge pontjaikat, valamint a bennük rejlő lehetőségeket felmérve komplex képet kapunk képességeikről, motivációjukról, személyiségstruktúrájukról és rejtett személyiségvonásaikról is.

Az objektív alkalmasság-vizsgálat standardizált feladatokkal méri a jelölteket (az értékelésnek, értelmezésnek pontosan kidolgozott szabályai vannak). Munka és klinikai szakpszichológusaink segítségével a munka világában alkalmazott teszteket használunk, melyek a tesztfeltételek, illetve az értékelés standardizálásával és magyar normacsoportokkal biztosítják a megfelelő döntés lehetőségét.

Képességtesztek
 • Képességtesztek felsővezetőknek és menedzsereknek: a vezetői munka során leggyakoribb - verbális és numerikus - feladatok segítségével a logikus gondolkodás képességét mérik.
 • IT és Alkalmazott Technológia tesztsorozat: a számítástechnikával foglalkozó szakemberek, illetve mérnökök és technikusok kiválasztására alkalmas eszközök, melyek a számítástechnikában és a mérnöki munka során felmerülő feladatokat modellezik.
 • Figyelemtesztek: ide sorolhatóak a D2 és a Pierron teszt, melyek a jelöltek figyelemkoncentrációjának, munkatempójának, hibázási arányának, terhelhetőségének, tanulási képességének és monotónia tűrésének a mérésére szolgálnak.
Intelligencia tesztek
 • Kreativitás, gondolkodás és intelligencia-vizsgálatok: ezen eszközökkel a helyzetfelismerés és probléma észlelés, az analitikus gondolkodás képessége, illetve az általános intelligencia vizsgálható.

Személyiségvizsgáló eljárások és motivációs tesztek

 • Személyiségtesztek: a legelterjedtebb személyiségvizsgáló eljárás a California Psychological Inventory (CPI), mely 18 skálán, 480 tételen keresztül méri a személyiség dimenzióit (teljesség nélkül: dominancia, szociabilitás, felelősségtudat, érzelmi stabilitás, stb.). Ezeken a skálákon elért pontszámokkal kirajzolódik a személyiség egy adott mintázata, ami az adott emberre, adott életszituációjának megfelelő állapotot tükröz.
 • Munkastílus, motiváció és kompetencia-kérdőívek: a motiváció és a kompetencia a sikeres munkavégzés két alappillére. Ezáltal feltérképezhető, hogy mely tényezők ösztönzik a dolgozókat munkavégzésre, mely területen fejlettek és képzettek, ami rejtett erőforrásaik feltárását, erősségeik-gyengeségeik és fejlesztendő területek meghatározását teszi lehetővé.

 

  

ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPEMENT CENTRE

"Szívesen megnézném, hogy a legjobb jelöltjeim hogyan viselkednek éles helyzetben."

"Nagyon jó jelöltek maradtak az utolsó fordulóra. Csak néhány órám van arra, hogy benyomást szerezzek képességeikről, de túl sokan vannak a személyes találkozáshoz."

 "Előléptetéseket tervezünk. Melyik kollégámat melyik részlegre helyezhetem át?"

"Költséghatékonyan szeretném a fokozni a produktivitást. Hogyan határozzam meg pontosan, hogy melyik kollégámnak miben kell fejlődnie a nagyobb siker érdekében?"

A gyakorlatok résztvevői a betöltendő munkakör kritikus helyzeteinek megfelelő szimulációs játékokban bizonyítják rátermettségüket.

Assessment Centre
 • A csoportos és egyéni gyakorlaton a jelöltek viselkedését és képességeit a munkakör kritikus jellemzői szempontjából vizsgálhatjuk.
 • 6-12 jelöltet is vizsgálhatunk egyszerre, teljesítményüket több megfigyelő értékeli párhuzamosan.
 • A jelöltek nem ismerik az értékelés szempontrendszerét, így nem tudják akarattal ahhoz igazítani teljesítményüket.
 • A visszajelzés objektív és elfogadható, így mindenki elégedetten távozik.
Developement Centre
 • Kézzelfogható adatok nyerhetők a résztvevők egyedi, speciális tréning-igényeiről, így pontosan tervezhetőek az egyébként jelentős tréningköltségek.
 • Az előléptetni kívánt kolléga már bizonyított jelenlegi pozíciójában. A döntés meghozatala előtt az új helyzetben objektíven vizsgálhatjuk teljesítményét.

Vissza a lap tetejére

 

Munkakörelemzés

 


"Meg tudom határozni, hogy összességében milyen feladatokat kell ellátni a szervezetben de nem vagyok tisztában azzal, hogy optimális esetben hány fő és milyen kompetenciákkal rendelkező munkatársra van szükségem."

Annak érdekében, hogy az optimális munkavállaló kerülhessen kiválasztásra, gyakran szükség van arra, hogy erre specializálódott, szervezetek, struktúrák és folyamatok sokaságát ismerő tanácsadó elemezze a munkakört: milyen képzettséggel, képességekkel, gyakorlati tapasztalatokkal és egyéb kompetenciával rendelkező munkavállaló lehet az ideális pályázó, akitől okkal várható el, hogy az adott, a szervezeti kontextusból ki nem ragadható munkakört eredményesen töltheti be. A munkakör elemzése gyakran a kiválasztási folyamat részfeladata, igény szerint specializált munkakör-profil megfogalmazásával, munkaköri leírás elkészítésével zárulhat.

Vissza a lap tetejére

 

Oktatás-tréning

 


"Szeretném, ha munkavállalóim ismeretei még ebben a folyamatosan változó környezetben is naprakészek lennének."

A legideálisabb munkavállaló képességeit, készségeit és ismereteit is folyamatosan fejleszteni kell annak érdekében, hogy a folyamatosan változó feltételeknek és kihívásoknak mindenkor naprakészen tudjon megfelelni - szakértő kollégáink és partnereink jelentős segítséget nyújthatnak a munkáltatóknak a képzési igények feltérképezésében, illetve a tréningek lebonyolításában, megvalósításában.

 

 

TRÉNINGEK

„Vállalatunk hirtelen növekedésével megnőtt a tisztázatlan feladatok száma, ugyanakkor a piacon továbbra is éles versenyhelyzetben kell helyt állnunk. Hogyan kezeljem a dolgozókban összegyűlt feszültséget?”

 
 
 

„Hogyan tudjuk a legrövidebb idő alatt integrálni szervezetünkbe a felvett új munkatársakat?”

 

 

„Az információk nem áramlanak elég hatékonyan, ezáltal ugyanarra a feladatra szánt idő megkétszereződik. Hogyan lehet hatékonyabbá tenni a kommunikációt?”

Csoporthatékonyságot növelő tréningek

 • Csapatépítés
 • Időgazdálkodás
 • Motiváció
Vezetői tréningek
 • Tárgyalástechnika és prezentáció
 • Szervezetfejlesztés
 • Vezetői készségek fejlesztése

Ügyfélkapcsolati munkatársakat segítő tréningek

 • Telefonos marketing
 • Tárgyalástechnika
 • Prezentációs technikák
 • Vevőközpontú ügyfél szolgálat
 • Protokoll

Egyéni hatékonyságot növelő tréningek

 • Önismeret
 • Konfliktus-kezelés
 • Kommunikációs készségfejlesztés

Vissza a lap tetejére

 

Bérszámfejtés

 

 

"Nem áll módomban saját bérszámfejtő / TB-ügyintéző munkatársat foglalkoztatni, milyen lehetőségeim vannak?”

Számtalan cég, pl. a méretéből adódóan „házon belül” nem tudja költséghatékonyan megvalósítani a bérszámfejtéssel és társadalombiztosítási ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat, esetleg nem kíván erre kapacitást fordítani - ezeknek a szervezeteknek tudunk segítséget nyújtani a kapcsolódó tevékenységek átvállalásával szakképzett munkatársaink segítésével, biztosítva a jogszabályi ismeretek naprakészségét, a precizitást és természetesen a határidőket nyomon követő és kezelő megvalósítást.

Vissza a lap tetejére

 

H-1148 Budapest, Kerepesi út 52. Tel.: 1/688-1771 Fax: 1/688-1701 E-mail:pacificiroda@pacificiroda.hu